گردو هوارد

ارقام نهال گردو شامل نهال گردو پیوندی-گردو بذری

نهال گردو خوشه ای,نهال گردو اسرائیلی,نهال گردو پیوندی,نهال گردو مرغوب,نهال گردوی خوشه ای,نهال گردو اصلاح شده,نهال گردو چندلر

 

نهالستان گردو

نهالستان گردو

نهالستان گردو
نهالستان گردو

نهالستان گردو