نهالستان گردو-nahalestan gerdoo-kihgsjhk ‘vn,

نهالستان گردو-nahalestan gerdoo-kihgsjhk ‘vn,

نهالستان گردو تولید و عرضه ارقام نهال گردو بومی ایران و ارقام خارجی ارقام نهال گردو بومی شامل نهال گردو تویسرکان-نهال گردو کلات،نهال گردو قوداقوز-نهال گردو بوانات،نهال گردو زودبارده،نهال گردو محلی

ارقام نهال گردو خارجی شامل نهال کردو چندلر،نهال گردو فرنو،نهال گردو پدرو،نهال گردو هارتلی،نهال گردو شیلی،نهال گردو کانادایی،نهال گردو اسرائیلی

نهال گردو پیوندی ژنوتیپ برتر