بهترین ارقام نهال در نهالستان پارس مشهد

بهترین ارقام نهال در نهالستان پارس مشهد به آدرس : مشهد-خواجه ربیع -انتهای بلوار بهمن -جاده کلات – نهالستان پارس

09159157465 – 09152157465

 

ارقام نهال در نهالستان مشهد

 

ارقام نهال عناب -درخت عناب                      ارقام نهال فندق -درخت فندق

ارقام نهال گردو -درخت گردو زودبارده                       ارقام نهال گل محمدی

ارقام نهال گلابی                                                                   ارقام نهال هلو

بذر نهال میوه                                                            بورس ارقام نهال آلبالو

بورس ارقام نهال بادام                                             بورس ارقام نهال زردآلو

بورس ارقام نهال گیلاس                                         ارقام نهال آلو -درخت آلو

ارقام نهال اقاقیا -درخت اقاقیا                               ارقام نهال انار -درخت انار

ارقام نهال انجیر-درخت انجیر                            ارقام نهال انگور -درخت انگور

ارقام نهال بلوبری -درخت بلوبری                              ارقام نهال به -درخت به

ارقام نهال بید مجنون -درخت بید مجنون              ارقام نهال توت -درخت توت

ارقام نهال خرمالو -درخت خرمالو                   ارقام نهال زردآلو Apricot Fruit

ارقام نهال زرشک                                                         ارقام نهال زغال اخته 

ارقام نهال سنجد-درخت سنجد                        ارقام نهال سیب -درخت سیب

ارقام نهال شلیل                                                                   ارقام نهال صنوبر