بیماری باكتريوز – بلايت گردو

باكتريوز يكي از دشمنان اصلي و از بيمارهاي بسيار خطرناكي است كه مي تواند حتي تا ۸۰ ۰/۰از محصول را نابود سازد.باكتريوزدر اغلب مناطق گردو خيز فراوان است و هيچ يك از ارقام گردو هاي موجود تا كنون در مقابل اين بيماري مقاوم يا متحمل نبوده اند. اولين اثر باكتريوز روي ميوه ،ظاهر شدن لكه هاي كوچك منظمي است كه در آغاز شفاف اند وبه رنگ تيره در مي آيند و در انتها ي ميوه به قطر ۲ تا۳ سانتي متر مي رسند .آلودگي اوليه با پيشرفت سريع از پوست ميوه عبور مي كند و پوست خشك را سياه و مغز گردو را به شكل خمير ي نرم در مي آورد. وسبب ريزش آن مي شود .در روي شاخه ها باكتريوز ابتدا به رنگ سبز تيره شفاف روي شاخه هاي سالم ظاهر مي شود و به موازات رشد و نمو شاخه ،به سرعت به پيشروي ادامه مي دهدتا جايي كه مركز زخم آن مي شكافد و شا نكر ظهور ميكند . در روي برگها لكه هاي قهوه اي و سياه رنگي به قطر چند ميلي متر با حاشيه زرد مايل به سبز بوجود مي آيد.گلچه هاي شاتو نهاي آلوده تخريب شده و از بين مي روند. به دليل اينكه وجود آب براي ايجاد آلودگي ضروري است بارندگي،مه،شبنم وآبياري باراني موجب انتشار اين بيماري مي شوند.اين باكتري در صورت وجود آب آزاد از طريق روزنه ها ،زخم ها ،خراش هاو محل نيش حشرات وارد درخت ميزبان مي شود. باكتري عامل بيماري در جوانه هاي در حال خواب زمستانگذراني مي كند.به همين دليل مبارزه با آن مشكل است. با وجود اين محلول پاشي به موقع بوسيله محلول بردو و تركيبات مس آن را كنترل مي كند.سمپاشي اول هنگامي صورت مي گيرد ، كه اولين گلهاي ماده باز شده باشند .بسته به شرايط آب و هوايي سمپاشي دو نوبت ديگر به فواصل ۷روز بايد تكرار شود . استــــــفاده از مس متا ليك به ميزان ۵/۴كيلو گرم در هكتار بطور موثري اين بيماري را كنترول كرده است.

آفت كچلي گردو – Gracillaria roscipinnella
آفت شته گردو – Chromaphis jugtanicola
آفت پروانه فري گردو – Zeuzera spp
آفت ابريشم باف ناجور گردو – Lymantria obfuscata
آفت مگس پوست خوار ميوه گردو – rhagoletis cingulata
آفت شپشک گردو – alcidodes porrectirostris
بیماری بلایت گردو

آفت کرم گردو

 بیماری باكتريوز - بلايت گردو
بیماری باكتريوز – بلايت گردو

 

یک پاسخ برای “1”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *