نهال گردو فرنو

مشخصات نهال گردو پیوندی فرنو – نهالستان گردو پارس – 09152157465-093353351573

درخت گردو رقم فرنور

نهال گردو در سن بلوغ میوه میدهد.ودر قسمتهایی از درخت که نور بیشتری می تابد از باردهی بهتری برخوردار است.ودر قسمتهای داخلی که نور به آن نمی تابد گردوها ریز وکوچک میشوند.درختان گردو باید طوری کاشته شوند که فاصله بین آنها کمتر از ۱۰متر نباشد.چون این درخت تاج بزرگی دارد بعد از چند سال که از رشد آن گذشت شاخه ها مزاحم همدیگر میشوند وشاخ وبرگشان در هم می پیچد که باعث ریزش برگهای درخت میشود

نهال گردو فرنور پیوندی
نهال گردو فرنور پیوندی

قدرت رشد درخت متوسط-قوی
تراکم شاخه ها باز-متراکم
میانگین وزن میوه 09 / 13 گرم
میانگین وزن مغز 26 / 6 گرم
درصد مغز میوه 47 درصد
رنگ مغز میوه قهو های- روشن
ضخامت پوست چوبی متوسط
چسبندگی دو نیمه پوست
چوبی
متوسط
سهولت جدا شدن مغز از
پوست چوبی
متوسط
زمان باز شدن برگ دیربرگ
زمان آمادگی مادگی برای
پذیرش دانه گرده
پروتوژین )زود(
زمان باز شدن گل نر متوسط
مقاومت به بیماری آنتراکنوز متوسط
مقاومت به بیماری بلایت نسبتا حساس

جهت مشاوره و استعلام قیمت فروش نهال گردو پیوندی فرنو و سفارش خرید درخت گردو با مشاورین نهالستان گردو پارس بخش نهالفروشی گردو درارتباط باشیدباتشکر و احترام

09152157465–09159157465–09335351573

نهال گردو فرنو
نهال گردو فرنو

خرید نهال گردو فرنور پیوندی
فروش نهال گردو فرنور پیوندی
قیمت نهال گردو فرنور پیوندی
هرس نهال گردو فرنور پیوندی
عکس نهال گردو فرنور پیوندی
قلمه زدن درخت گردو فرنور پیوندی
نهالستان گردو فرنور پیوندی
آموزش کاشت گردو فرنور پیوندی
احداث باغ گردو فرنور پیوندی
ارقام نهال گردو فرنور پیوندی
مشخصات نهال گردو فرنور پیوندی
بذر گردو فرنور پیوندی
بهترین نهال گردو فرنور پیوندی
خرید اینترنتی نهال گردو فرنور پیوندی

احداث باغ گردو چندلر
احداث باغ گردو