نهال گردو پکان

نهال گردو پکان

قیمت گردو پکان – فروش نهال گردو پکان – فروش گردو پکان – قیمت نهال گردو پکانقیمت گردو آمریکایی-پیوند گردو پکان-خرید گردوی آمریکایی

نهال گردوی آمریکایی-

گردو پکان
گردو پکان
درخت گردو پکان گیاهی است پرنیاز ، روشنایی پسند و طالب آب هوای گرم و نیمه گرم ، مرطوب و مدیترانه ای. این گیاه با زمستانهای سرد و تابستانهای گرم سازش داشته و قادر به تحمل حداکثر دماهای تابستانه بین ٤١ تا ٤٦ درجه سانتی گراد و حداقل دماهای زمستانه بین 5- تا 8- درجه سانتی گراد می باشد. این گیاه در مناطق با میانگین بارندگی ٧٦٠ میلیمتر بهترین رشد را داراست ولی قادر به زندگی در محدوده حداقل بارش ٥١٠ میلی متر تا حداکثر بارش٢٠١٠ میلی متر می باشد . جهت تامین نیاز سرمایی ، این درخت به ٤٠٠-٦٠٠ ساعت دمای پایین تر از ٧ درجه سانتی گراد نیاز دارد که درصورت عدم تامین جوانه های زایشی آن قادر به رشد کافی نخواهند بود. از نظر خاک، این گیاهان قادر به رشد در محدوده وسیعی از خاکها می باشند ، ولی این گیاه بهترین رشد خود را در خاکهای عمیق لومی با زهکشی بالا و pH حدود ٥/٥ تا ٦ داشته و قادر به رشد در خاکهای شور، کم عمق و غرقابی نمی باشد. درخاکهای با زهکش پایین، ریشه ها ضعیف شده و از بین می روند وگیاهان رشد مناسبی نخواهند داشت و ریزش میوه هم رخ می دهد. از طرفی در این خاکها گسترش بیماریهای ریشه ای هم وجود خواهد داشت
باتوجه به طولانی بودن دوره بازدهی اقتصادی درختان پکان و هزینه های بالای مدیریت باغ، انتخاب زمین مناسب برای کاشت آن، چه از نظر خاکی و چه ازنظر موقعیت جغرافیایی نقش مهمی در موفقیت کاشت و پرورش آن در آینده باغ دارد. انتخاب رقم و پایه نیز با توجه به نیازهای باغدار تعیین می گردند. در انتخاب رقم مناسب برای کشت در یک منطقه بایستی چند مساله را مورد توجه قرارداد که عبارتند از: گرده افشانی، طول فصل رشد، واکنش در برابر سرما و حساسیت در برابر بیماریها . کاشت در ردیفهایی منظم مطمئناً باعث سهولت عملیات آبیاری ، برداشت و سایر اعمال نگه داری باغ می گردد. ازطرفی می بایستی با توجه به نیازهای رشدی درختان در طی سالهای آینده فواصل مناسب بین آنها در زمان احداث باغ در نظر گرفته شود.

گردو پکان
گردو پکان
گردو پکان
گردو پکان
گردو پکان
گردو پکان
نهال گردو پکان،گردو آمریکایی
نهال گردو پکان،گردو آمریکایی

یک پاسخ برای “1”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *