گردو شیلی

گردو شیلی

 • میزان آبیاری درخت گردو شیلی در فصول مختلف سال
  ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات – درخت گردو شیلی – زودبازده-دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس- گردو شیلی – زودبازده

  هرس درخت گردو به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو شیلی زودبازده در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد
  جهت کاشت درخت گردو رعایت فواصل کاشت  – درخت گردو شیلی – زودبازده6*8 الزامی میباشد
  آفات و بیماریهای درخت گردو شیلی

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

 •  میزان آبیاری درخت گردو شیلی  :ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات درخت گردو شیلی زودبازده-دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس- درخت گردوشیلی  زودبازده

  هرس درخت گردو به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو شیلی زودبازده در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد
  جهت کاشت درخت گردو رعایت فواصل کاشت درخت گردو شیلی زودبازده6*8 الزامی میباشد
  آفات و بیماریهای درخت گردو شیلی

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

احداث باغ گردو شیلی زودبازده, بیماری های درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, بیوگرافی درخت گردو شیلی زودبازده, تکثیر درخت گردو شیلی زودبازده, تولید درخت گردو شیلی زودبازده, تولید درخت نهال گردو شیلی زودبازده, خاک مناسب درخت گردو شیلی زودبازده, خانواده درخت گردو شیلی زودبازده, خرید درخت گردو شیلی زودبازده, خرید عمده درخت گردو شیلی زودبازده, خرید و فروش اینترنتی درخت گردو شیلی زودبازده, درباره درخت گردو شیلی زودبازده, درخت نهال گردو شیلی زودبازده, درخت نهالستان گردو شیلی زودبازده, دمای ایده آل درخت گردو شیلی زودبازده, زمین مناسب کاشت درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, شرایط اقلیمی مناسب کاشت درخت نهال گردو یالووا, شرایط محیطی درخت گردو شیلی زودبازده, عکس و تصویر درخت گردو شیلی زودبازده, فاصله کاشت درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, فروش درخت گردو شیلی زودبازده, فروش عمده درخت گردو شیلی زودبازده, فروش عمده درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, فروشگاه آنلاین درخت گردو شیلی زودبازده, فروشگاه اینترنتی درخت گردو شیلی زودبازده, قیمت درخت گردو شیلی زودبازده, کاشت درخت نهال گردو شیلی زودبازده, کوددهی و تغذیه درخت گردو شیلی زودبازده, گونه های مختلف درخت گردو شیلی زودبازده, لیست قیمت عمده درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, معرفی درخت گردو شیلی زودبازده, میزان آبیاری درخت گردو شیلی زودبازده, میزان باردهی گردو شیلی زودبازده در هکتار, نام علمی درخت گردو شیلی زودبازده, هرس درخت گردو شیلی زودبازده