گردو هوارد -درخت گردو هاوارد

گردو هوارد -درخت گردو هاوارد

قیمت فروش نهال گردو هوارد – درخت گردو هاوارد

 • مشخصات  فنی درخت گردو- Howard walnuts –  درخت گردو هوارد زودبازده به شرح ذیل میباشد

 • گردو هوارد
  گردو هوارد
 • میزان آبیاری درخت گردو هوارد زودبازده در فصول مختلف سال
  ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات درخت گردو گردو هوارد –دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس- گردو گردو هوارد

  هرس درخت گردو هوارد  زودبازده  به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو هوارد زودبازده   در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد

 • جهت کاشت درخت گردو هوارد زودبازده رعایت فواصل کاشت درخت گردو هوارد زودبازده  6*8 الزامی میباشد

 • آفات و بیماریهای درخت گردو هوارد

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

گردو هوارد
گردو هوارد
گردو هوارد
گردو هوارد
گردو هوارد
گردو هوارد