چرا مغز گردو سیاه می شود ؟

دلایل زیادی برای بوجود آمدن این عارضه میتواند باشد مانند بيماري های باکتریایی  مانند بیماری بلایت گردو، عوامل ژنتيکي و نوع رقم انتخابي ، عوامل محيطي ( تاثير دما ، آب و هوا ، رطوبت ، نور) چنانچه روطوبت بالا باشد ، تغذيه و کوددهي نامناسب  ، زمان برداشت و روش برداشت ، نحوه خشک کردن گردو و مدت زمان انبار داری گردو مي تواند بر روي کيفيت مغز گردو تاثير گذار باشد. معمولا در ارقام زودرس چون فرآيند رسيدن ميوه با هوای گرم اواسط تابستان همزمان است مغزها تيره تر شده و از کيفيت آنها کاسته مي شود پس با شناسایی ارقام ديررس و مرغوب وپرورش اين ارقام مي توان از مسئله تيرگی مغز گردو تا حدودی جلوگيری نمود.#نهالستان_پارس 09159157465–

درخت گردو اسرائیلی(قوداقوز)
درخت گردو اسرائیلی(قوداقوز)

09152157465