آموزش هرس گردو توسط ابراهیم بالکال –

آموزش صحیح هرس کردن درخت گردو و بادام –

ترتیب و هرس درختان گردو-

فیلم هرس درخت گردو-

سرشاخه زنی درخت گردو-

آموزش هرس گردو

آموزش هرس گردو

آموزش هرس گردو

آموزش هرس گردو

آموزش هرس گردو

آموزش هرس گردو

گردو چندلر پیوندی

درخت گردو پیوندی

گردو پیوندی

 

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

 

گردو پدرو

گردو پدرو – درخت گردو Pedro

گردو

گردو پدرو – درخت گردو

قیمت فروش نهال گردو پدرو – درخت گردوPedro

 • مشخصات  فنی درخت گردو- Howard walnuts –  درخت  گردو پدرو زودبازده به شرح ذیل میباشد

 • گردو پدرو

  گردو پدرو

  میزان آبیاری  – درخت گردو پدرو  زودبازده  – در فصول مختلف سال
  ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات –  درخت گردو پدرو–دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس-گردو پدرو

  هرس – درخت گردو پدرو زودبازده –   به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو هوارد زودبازده   در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد

 • جهت کاشت –  درخت گردو پدرو زودبازده – رعایت فواصل کاشت-  درخت گردو پدرو  -زودبازده  6*8 الزامی میباشد

 • آفات و بیماریهای درخت گردو پدرو

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

گردو پدرو

گردو پدرو

گردو پدرو

گردو پدرو

گردو

گردو

Pedro

گردو فرانکت

گردو فرانکت

 

 • مشخصات  فنی- Walnut francais –  درخت گردو فرانکت  زودبازده به شرح ذیل میباشد

 • میزان آبیاری درخت گردو فرانکت زودبازده در فصول مختلف سال
  ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات درخت گردو فرانکت زودبازده  –دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس- گردو فرانکت زودبازده  زودبازده

  هرس درخت گردو فرانکت زودبازده  به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو فرانکت زودبازده   در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد

 • جهت کاشت درخت گردو فرانکت زودبازده رعایت فواصل کاشت درخت گردو فرانکت زودبازده  6*8 الزامی میباشد

 • آفات و بیماریهای درخت گردو فرانکت زودبازده

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

 

آموزش پیوند زدن درخت گردو فرانکت زودبازده, احداث باغ گردو فرانکت زودبازده, بیماری های درخت نهال گردو فرانکت زودبازده تضمینی, بیوگرافی درخت گردو فرانکت زودبازده, تکثیر درخت گردو فرانکت زودبازده, تولید درخت گردو فرانکت زودبازده, تولید درخت نهال گردو فرانکت زودبازده, خاک مناسب درخت گردو فرانکت زودبازده, خانواده درخت گردو فرانکت زودبازده, خرید درخت گردو فرانکت زودبازده, خرید عمده درخت گردو فرانکت زودبازده, خرید و فروش اینترنتی درخت گردو فرانکت زودبازده, درباره درخت گردو فرانکت زودبازده, درخت نهال گردو فرانکت زودبازده, درخت نهالستان گردو فرانکت زودبازده, دمای ایده آل درخت گردو فرانکت زودبازده, زمین مناسب کاشت درخت نهال گردو فرانکت زودبازده تضمینی, شرایط اقلیمی مناسب کاشت درخت نهال گردو یالووا, شرایط محیطی درخت گردو فرانکت زودبازده, عکس و تصویر درخت گردو فرانکت زودبازده, فاصله کاشت درخت نهال گردو فرانکت زودبازده تضمینی, فروش درخت گردو فرانکت زودبازده, فروش عمده درخت گردو فرانکت زودبازده, فروش عمده درخت نهال گردو فرانکت زودبازده تضمینی, فروشگاه آنلاین درخت گردو فرانکت زودبازده, فروشگاه اینترنتی درخت گردو فرانکت زودبازده, قیمت درخت گردو فرانکت زودبازده, کاشت درخت نهال گردو فرانکت زودبازده, کوددهی و تغذیه درخت گردو فرانکت زودبازده, گونه های مختلف درخت گردو فرانکت زودبازده, لیست قیمت عمده درخت نهال گردو فرانکت زودبازده تضمینی, معرفی درخت گردو فرانکت زودبازده, میزان آبیاری درخت گردو فرانکت زودبازده, میزان باردهی گردو فرانکت زودبازده در هکتار, نام علمی درخت گردو فرانکت زودبازده
گردو لارا -نهال گردو پیوندی

نهال گردو لارا – Walnut Lara

نهال گردو لارا – Walnut Lara

 • گردو لارا -نهال گردو پیوندی

  گردو لارا -نهال گردو پیوندی

  مشخصات  فنی-  درخت گردو لارا – زودبازده به شرح ذیل میباشد

 • میزان آبیاری درخت گردو لارا در فصول مختلف سال
  ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات درخت گردو لارا زودبازده-دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس- درخت گردو لارا زودبازده

  هرس درخت گردو به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو لارا زودبازده در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد
  جهت کاشت درخت گردو رعایت فواصل کاشت درخت گردو لارا زودبازده6*8 الزامی میباشد
  آفات و بیماریهای درخت گردو لارا

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis


  آفات و بیماری های درخت گردو لارا زودبازده, آماده سازی زمین باری کاشت درخت گردو لارا زودبازده تضمینی, آموزش پیوند زدن درخت گردو لارا زودبازده, احداث باغ گردو لارا زودبازده, بیماری های درخت نهال گردو لارا زودبازده تضمینی, بیوگرافی درخت گردو لارا زودبازده, تکثیر درخت گردو لارا زودبازده, تولید درخت گردو لارا زودبازده, تولید درخت نهال گردو لارا زودبازده, خاک مناسب درخت گردو لارا زودبازده, خانواده درخت گردو لارا زودبازده, خرید درخت گردو لارا زودبازده, خرید عمده درخت گردو لارا زودبازده, خرید و فروش اینترنتی درخت گردو لارا زودبازده, درباره درخت گردو لارا زودبازده, درخت نهال گردو لارا زودبازده, درخت نهالستان گردو لارا زودبازده, دمای ایده آل درخت گردو لارا زودبازده, زمین مناسب کاشت درخت نهال گردو لارا زودبازده تضمینی, شرایط اقلیمی مناسب کاشت درخت نهال گردو یالووا, شرایط محیطی درخت گردو لارا زودبازده, عکس و تصویر درخت گردو لارا زودبازده, فاصله کاشت درخت نهال گردو لارا زودبازده, فروش درخت گردو لارا زودبازده, فروش عمده درخت گردو لارا زودبازده, فروش عمده درخت نهال گردو لارا زودبازده, فروشگاه آنلاین درخت گردو لارا زودبازده, فروشگاه اینترنتی درخت گردو لارا زودبازده, قیمت درخت گردو لارا زودبازده, کاشت درخت نهال گردو لارا زودبازده, کوددهی و تغذیه درخت گردو لارا زودبازده, گونه های مختلف درخت گردو لارا زودبازده, لیست قیمت عمده درخت نهال گردو لارا زودبازده, معرفی درخت گردو لارا زودبازده, میزان آبیاری درخت گردو لارا زودبازده, میزان باردهی گردو لارا زودبازده در هکتار, نام علمی درخت گردو لارا زودبازده, هرس درخت گردو لارا زودبازده

گردو لارا -نهال گردو پیوندی

گردو لارا – نهال گردو پیوندی

گردو لارا

گردو لارا

گردو لارا

گردو لارا

 

 

نهال گردو

قیمت درخت گردو

تولید انواع نهال گردو

، نهال گردوی خوشه ای

، نهال گردوی پیوندی ،

نهال گردوی تویسرکان

، نهال گردوی اسراییلی

، فروش نهال گردو ،

گردو خوشه ای

گردو پدرو

کود دهی درخت گردو

کود دهی درخت گردو:

قبل از کاشت نهال گردو باید نیرو بنیه یخاک از لحاظ عناصر خاک مانند:ازت-پتاسیم-فسفر-آهن-روی-مس-منگنزوکلسیم و…که توسط کارشناسان تعیین میشودغنی شود.این عناصر بایستی همراه خاک مخلوط ودر چاله های حفر شده ریخته شود.نوع کود ومیزان آن بستگی به نوع خاک دارد.تقویت خاک قبل از کشت بسیار مفید ودر رشد درخت مؤثر است.وچون درخت گردو در سالهای اولیه رشد وریشه بندی زیادی دارد کودهای آلی (کود حیوانی)بایستی همراه کودهای شیمیایی در زمستان بصورت چال کوددر سایه انداز درخت داده شود.چال کود گودالی به عمق یک متر وعرض 40سانتیمتر وبطول یک متر است.که در سایه انداز درخت حفر می گردد.برای یک درخت 15 ساله گردو یک کیلو گرم سولفات پتاسیم 500گرم سولفاتروی 500گرم سولفات آهن روی کودهای آلی(حیوانی)ریخته وباقیمانده ی چاله را با برگهای خشک پر میکنند وروی آنها خاک مرغوب میریزند.کودهای ازته شامل نیترات واوره می باشد.که در دو نوبت به درخت گردو داده میشوند.چنانچه از نظر کمبود آب محدودیت نباشد.در نوبت اول در

اسفند ماه مقدار 300گرم نیترات آمونیم ودر اوایل خرداد ماه هم 300گرم نیترات آمونیاک به درختان داده میشود.

نهال گردو فرنو

نهال گردو فرنو

احداث باغ گردو چندلر

احداث باغ گردو

انواع نهال گردو نهالستان گردو
انواع نهال گردو

هرس کردن درخت گردو

هرس کردن درخت گردو

هرس کردن شامل دو مرحله میباشد.1-هرس فرم درخت گردو2- هرس باردهی درخت گردو

1-هرس فرم : در سالهای اولیه ی رشد نهال صورت میگیرد بدین صورت است که از فاصله 5/1متری نهال سر برداری میشود و محل بریدگی با چسب باغبانی پوشانده میشود.که این امر باعث رشد شاخه های جانبی درخت گردو میشود.در سالهای بعد نیز تعداد شاخه ها کمتر شده وبقیه شاخه ها از روی تنه حذف میشوند.با این روش هرس کردن که تدریجی ودر سالهای اولیه رشد درخت صورت میگیرد فرم اصلی درخخت شکل میگیرد.

2-هرس باردهی : این نوع هرس معمولا در اواخر زمستان وگاهی در تابستان هم انجام میشود.که شامل :حذف شاخه های مزاحم خشک وناجور میباشد.وباید سعی نمود که حتما محل بریدگی با چسب باغبانی پوشانده شودمنظور از هرس حذف کامل شاخه ها ی زیادی ونرکها یا آن قسمتهایی است که مانع تابش نور خورشید به داخل تاج درخت میشود.با دقت در انجام هرس میتوان سلامت درختان را به نحو مطلوب تامین کرد واز نامرغوب شدن گردوها جلوگیری کرد.این هرس را میتوان هر سال یکبار انجام داد.نمونه دیگر از هرس هرس کردن درختان کهن سال گردو که بیشتر از 30سال سن دارند میباشد.که به منظور جوان کردن درخت شاخه های پیر ودرهم را هرس کرده وبا این کار شاخه های جوان میوه دهی زیادتری خواهند داشت.

نهال گردو فرنو

نهال گردو فرنو

احداث باغ گردو چندلر

احداث باغ گردو

نهالستان گردو

نهالستان گردو

انواع نهال گردو نهالستان گردو