تصاویر گردو

درخت گردو

انواع نهال گردو

خرید نهال گردو چندلر

بهترین نهال گردو

نهال گردو کانادایی

فروش نهال گردو کرج

قیمت نهال گردو پیوندی

انواع نهال گردو

قیمت نهال گردو اسرائیلی

بورس نهال گردو

درخت گردو

درخت گردو

درخت گردو

درخت گردو

گردو خوشه ای

گردو خوشه ای

درخت گردو

درخت گردو

نهال گردو

نهال گردو خوشه ای

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

گردو پدرو

گردو پدرو

نهال گردو

نهال گردو

گردو چندلر پیوندی

درخت گردو پیوندی

گردو پیوندی

 

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

درخت گردو پیوندی

 

گردو هوارد

گردو هوارد -درخت گردو هاوارد

قیمت فروش نهال گردو هوارد – درخت گردو هاوارد

 • مشخصات  فنی درخت گردو- Howard walnuts –  درخت گردو هوارد زودبازده به شرح ذیل میباشد

 • گردو هوارد

  گردو هوارد

 • میزان آبیاری درخت گردو هوارد زودبازده در فصول مختلف سال
  ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات درخت گردو گردو هوارد –دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس- گردو گردو هوارد

  هرس درخت گردو هوارد  زودبازده  به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو هوارد زودبازده   در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد

 • جهت کاشت درخت گردو هوارد زودبازده رعایت فواصل کاشت درخت گردو هوارد زودبازده  6*8 الزامی میباشد

 • آفات و بیماریهای درخت گردو هوارد

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

گردو هوارد

گردو هوارد

گردو هوارد

گردو هوارد

گردو هوارد

گردو هوارد

گردو شیلی

گردو شیلی

 • میزان آبیاری درخت گردو شیلی در فصول مختلف سال
  ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات – درخت گردو شیلی – زودبازده-دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس- گردو شیلی – زودبازده

  هرس درخت گردو به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو شیلی زودبازده در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد
  جهت کاشت درخت گردو رعایت فواصل کاشت  – درخت گردو شیلی – زودبازده6*8 الزامی میباشد
  آفات و بیماریهای درخت گردو شیلی

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

 •  میزان آبیاری درخت گردو شیلی  :ماه فروردین ،ماه اردیبهشت ، ماه خرداد هر ۱5 روز یکبار و تیر ،ماه مرداد ،ماه شهریور ، ماه مهر هر 10 روز یکبار

  خصوصیات درخت گردو شیلی زودبازده-دیرگل ، کوتاه قد ، زودبازده

 • آموزش روش هرس- درخت گردوشیلی  زودبازده

  هرس درخت گردو به دوروش  فرم دهی در اواخر تابستان ، هرس باردهی در اواخر پاییز و اواخر زمستان انجام میپذیرد

 • میزان باردهی درخت گردو شیلی زودبازده در هکتاربستگی به میزان رشد درخت در طی 5سال اول و شرایط آبیاری منظم- کودهی مناسب و مقابله با آفات میباشد که در شرایط ایدال تا 3تن محصول دهی دارد
  جهت کاشت درخت گردو رعایت فواصل کاشت درخت گردو شیلی زودبازده6*8 الزامی میباشد
  آفات و بیماریهای درخت گردو شیلی

 • کرم میوه Paramyelois transitella

 • مگس پوست خوار میوه گردو rhagoletis cingulata

  سوسک شاخک بلند : Batocera horsfield

  بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandu

  خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

احداث باغ گردو شیلی زودبازده, بیماری های درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, بیوگرافی درخت گردو شیلی زودبازده, تکثیر درخت گردو شیلی زودبازده, تولید درخت گردو شیلی زودبازده, تولید درخت نهال گردو شیلی زودبازده, خاک مناسب درخت گردو شیلی زودبازده, خانواده درخت گردو شیلی زودبازده, خرید درخت گردو شیلی زودبازده, خرید عمده درخت گردو شیلی زودبازده, خرید و فروش اینترنتی درخت گردو شیلی زودبازده, درباره درخت گردو شیلی زودبازده, درخت نهال گردو شیلی زودبازده, درخت نهالستان گردو شیلی زودبازده, دمای ایده آل درخت گردو شیلی زودبازده, زمین مناسب کاشت درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, شرایط اقلیمی مناسب کاشت درخت نهال گردو یالووا, شرایط محیطی درخت گردو شیلی زودبازده, عکس و تصویر درخت گردو شیلی زودبازده, فاصله کاشت درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, فروش درخت گردو شیلی زودبازده, فروش عمده درخت گردو شیلی زودبازده, فروش عمده درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, فروشگاه آنلاین درخت گردو شیلی زودبازده, فروشگاه اینترنتی درخت گردو شیلی زودبازده, قیمت درخت گردو شیلی زودبازده, کاشت درخت نهال گردو شیلی زودبازده, کوددهی و تغذیه درخت گردو شیلی زودبازده, گونه های مختلف درخت گردو شیلی زودبازده, لیست قیمت عمده درخت نهال گردو شیلی زودبازده تضمینی, معرفی درخت گردو شیلی زودبازده, میزان آبیاری درخت گردو شیلی زودبازده, میزان باردهی گردو شیلی زودبازده در هکتار, نام علمی درخت گردو شیلی زودبازده, هرس درخت گردو شیلی زودبازده
نهال گردو

نهالستان گردو چندلر پیوندی

قیمت نهال گردو چندلر پیوندی
هرس نهال گردو چندلر پیوندی
عکس نهال گردو چندلر پیوندی
قلمه زدن درخت گردو چندلر پیوندی
نهالستان گردو چندلر پیوندی
آموزش کاشت گردو چندلر پیوندی
احداث باغ گردو چندلر پیوندی
ارقام نهال گردو چندلر پیوندی
مشخصات نهال گردو چندلر پیوندی
بذر گردو چندلر پیوندی
بهترین نهال گردو چندلر پیوندی

نهال گردو

قیمت درخت گردو

تولید انواع نهال گردو

، نهال گردوی خوشه ای

، نهال گردوی پیوندی ،

نهال گردوی تویسرکان

، نهال گردوی اسراییلی

، فروش نهال گردو ،

گردو خوشه ای

گردو هوارد

قیمت خرید نهال گردو

نهال گردو ژنوتیب برتر

نهال گردو ژنوتیب برتر

گردو ژنوتیپ برتر

قیمت نهال گردو خوشه ای

گردو کانادایی

گردوی چندلر

بهترین نهال گردو

نهال گردو فرنور پیوندی

گردو تویسرکان

ارقام نهال گردو پیوندی

نهال گردو چندلر

فروش نهال گردو چندلر پیوندی
قیمت نهال گردو چندلر پیوندی
هرس نهال گردو چندلر پیوندی
عکس نهال گردو چندلر پیوندی
قلمه زدن درخت گردو چندلر پیوندی
نهالستان گردو چندلر پیوندی
آموزش کاشت گردو چندلر پیوندی
احداث باغ گردو چندلر پیوندی
ارقام نهال گردو چندلر پیوندی
مشخصات نهال گردو چندلر پیوندی
بذر گردو چندلر پیوندی
بهترین نهال گردو چندلر پیوندی
خرید اینترنتی نهال گردو چندلر پیوندی

 

 

دستگاه برداشت گردو

ماشین آلات برداشت گردو ،

ماشین آلات برداشت گردو

عمليات پس از برداشت به منظور بهره وري هرچه بهتر محصولات صورت مي گيرد. در مورد گردو نيز حذف سريع پوست سبز آن از فرايندهاي مهم در ارتقاي کيفيت آن است، بنابر اين با توجه به ميزان گردوي توليد شده در ايران و لزوم جلوگيري از تلفات هر چه بيشتر محصولات، بايد دستگاهي جهت حذف سريع پوست گردو طراحي کرد و ساخت.

همه ساله با آغاز فصل برداشت گردو شاهد تلفات زيادي در زمان تكاندن گردو هستيم كه ساخت اين وسيله مي‌تواند در از بين بردن اين مشكل موثر باشد.

مطالعه مقالات زیر را به شما پیشنهاد مینماییم

 

 

 

نهال گردو بذری سه ساله زودبارده

احداث نهالستان گردو،کاشت گردو