فروش نهال گردو درمشهد سال 1400، 09159157465

تولید ارقام نهال گردو اصلاح شده پیوندی شامل نهال گردو چندلر،نهال گردو فرنور،نهال گردو ژنوتیب،نهال گردو اسراییلی،نهال گردو خوشه ای،نهال گردو کلات سن نهال گردو عرضه شده از یکسال تا سه سال میباشد فاصله کاشت درخت گردو 7*5 توصیه میگردد عمق چاله جهت کاشت درخت گردو حواقل یکمتر در یک متر با دمخلوط خاک رس،ماسه،کود

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,